Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2015 11:30 UCHWAŁA Nr 14/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
15.01.2015 11:29 Uchwała 13/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.
15.01.2015 11:28 Uchwała 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2015-2024.
15.01.2015 11:26 UCHWAŁA nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności w stosunku do działek 764/12 i 764/11 obręb Gumna w związku u regulowaniem stanu prawego nieruch
15.01.2015 11:25 Uchwała nr 10 /III/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębowiec
15.01.2015 11:24 UCHWAŁA NR 9/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec
15.01.2015 11:22 Uchwała 8/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec
15.01.2015 11:20 UCHWAŁA nr 7/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.
09.01.2015 11:57 Uchwala Nr 6 /II / 2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
09.01.2015 11:54 Uchwala Nr 5 /II / 2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Spraw Socjalnych, Zdrowia i Sportu

1 2 następna