Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2014 12:14 Wyniki wyborów w dniu 16 listopada 2014r.
24.10.2014 14:38 INFORMACJA WÓJTA GMINY DĘBOWIEC z dnia 24 października 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samor
24.10.2014 14:37 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dębowiec
24.10.2014 14:36 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębowiec w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
23.10.2014 10:30 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dębowiec bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
23.10.2014 10:16 UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu w sprawie przyznania numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Dębowiec zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
23.10.2014 09:33 UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
20.10.2014 14:31 ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
20.10.2014 14:03 ZAWIADOMIENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - losowanie numerów list
17.10.2014 14:02 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 października 2014r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,

1 2 następna