Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2014 07:36 UCHWAŁA NR 312/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu
11.03.2014 07:35 UCHWAŁA nr 311/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
11.03.2014 07:34 UCHWAŁA nr 310/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia programu osłonowego Gminy Dębowiec w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
11.03.2014 07:32 UCHWAŁA nr 309/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2014 r.”
11.03.2014 07:31 UCHWAŁA nr 308/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 122/18 obręb geodezyjny Ogrodzona.
11.03.2014 07:29 UCHWAŁA nr 307/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 287/37, 287/38, 287/39, 287/40 obręb geodezyjny Łączka.
11.03.2014 07:28 UCHWAŁA nr 306/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie: funduszu sołeckiego
11.03.2014 07:27 UCHWAŁA nr 305/XXXV/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.
11.02.2014 08:39 UCHWAŁA Nr 304/XXXIV/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
11.02.2014 08:38 UCHWAŁA NR 303/XXXIV/2014 z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2014 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna