Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2014 08:47 Uchwała nr 331/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
08.07.2014 08:46 Uchwała nr 330/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
08.07.2014 08:46 Uchwała nr 330/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
08.07.2014 08:45 Uchwała nr 329/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXXVII/2014 r. Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszc
08.07.2014 08:44 Uchwała nr 328/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Dębowcu.
08.07.2014 08:42 Uchwała nr 327/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako pgr. 88/2 i 103/3 obręb geodezyjny Ogrodzona służebnością przeja
08.07.2014 08:42 Uchwała nr 326/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Cieszyńskiemu
08.07.2014 08:40 Uchwała nr 325/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014r.
29.05.2014 08:34 Uchwała 324/XXXVII/2014 z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
29.05.2014 08:33 Uchwała 323/XXXVII/2014 z dnia 20 maja 2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna