Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2014 10:38 341/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 160/XXIII/97 Rady Gminy w Dębowcu z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wniesienia majątku i obj
24.11.2014 10:33 340/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014r.
24.11.2014 10:32 339/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2013-2021
11.09.2014 08:11 Uchwała Nr 338/XL/2014 z dnia 2 września 2014 r.w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki
11.09.2014 08:05 Uchwała Nr 337/XL/2014 z dnia 2 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dębowiec na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021”
11.09.2014 08:01 Uchwała Nr 336/XL/2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.
11.09.2014 07:52 UCHWAŁA nr 335/XL/2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu dotacji celowej na modernizację budynku OSP, przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowe
11.09.2014 07:51 UCHWAŁA nr 334/XL/2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.
11.07.2014 11:54 Uchwała nr 333/XXXIX/2014 z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240
08.07.2014 08:48 Uchwała nr 332/XXXVIII/2014 z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie udzielenia absolutorium za 2013r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna