Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2014 11:27 351/XLII/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębowiec.
24.11.2014 11:26 350/XLII/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2015 r.
24.11.2014 11:25 349/XLII/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 r.
24.11.2014 11:25 348/XLII/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
24.11.2014 11:23 347/XLII/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
24.11.2014 11:17 346/XLII/2014 z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014r.
24.11.2014 10:46 345/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
24.11.2014 10:45 344/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
24.11.2014 10:44 343/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.
24.11.2014 10:43 342/XLI/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon

1 2 3 4 5 6 następna