Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2014 14:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i pompownią ścieków w Ogrodzonej, Gm. Dębowiec.
08.12.2014 14:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kamieniec w Ogrodzonej w Gminie Dębowiec.
11.09.2014 16:46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2014/2015.
22.08.2014 12:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowa sieci wodociągowej w Iskrzyczynie
03.06.2014 16:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
21.05.2014 14:40 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont dróg asfaltowych gminnych na terenie gminy Dębowiec
25.04.2014 14:41 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dębowcu.
12.03.2014 15:07 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w roku 2014.
14.02.2014 14:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w Simoradzu
14.01.2014 14:29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego-Gminy Dębowiec.