Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2013 10:40 UCHWAŁA NR 298/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.zmiany uchwały Nr 277/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 listopada 2013 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto
30.12.2013 10:39 UCHWAŁA NR 297/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za pobór podatków na terenie gminy Dębowiec
30.12.2013 10:38 Uchwała Nr 296/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec oraz warunków i zasad korzystania z tyc
30.12.2013 10:37 UCHWAŁA NR 295/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec
30.12.2013 10:35 UCHWAŁA Nr 294/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.
30.12.2013 10:34 UCHWAŁA Nr 293/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2014-2021
30.12.2013 10:32 UCHWAŁA nr 292/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r.
06.12.2013 12:41 Uchwała 291/XXXII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 173/XXII/2012r. w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
06.12.2013 12:40 Uchwała 290/XXXII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 149/XX/2012 w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów
06.12.2013 12:39 Uchwała 289/XXXII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania

1 2 3 4 5 6 następna