Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2012 10:37 161/XXII/2012 UchwałaNR 161/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec
07.11.2012 10:34 UCHWAŁANR 160/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dębowiec
07.11.2012 10:29 UCHWAŁA nr 159/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowych, oznaczonych geodezyjnie, j
07.11.2012 10:28 UCHWAŁA nr 158/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej
07.11.2012 10:27 Uchwała nr 157/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania zimowego utrzymania chodników wzdłuż dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy
07.11.2012 10:25 UCHWAŁA nr 156/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2012 r.
03.10.2012 12:40 UCHWAŁA Nr 155/XXI/2012 z dnia 25 września 2012r. w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
03.10.2012 12:38 UCHWAŁA nr 154/XXI/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp.
03.10.2012 12:36 UCHWAŁA nr 153/XXI/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia jako darowizny przyłączy wodociągowych
03.10.2012 12:34 UCHWAŁA nr 152/XXI/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2012 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna