Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2012 11:10 U C H W A Ł A Nr 171/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zamiaru zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej
07.11.2012 11:09 UCHWAŁA Nr 170/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2013r. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Iskrzyczynie
07.11.2012 11:08 U C H W A Ł A Nr 169/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r.w sprawie: zamiaru zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie
07.11.2012 11:07 UCHWAŁA Nr 168/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r.w sprawie: zamiaru zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Simoradzu
07.11.2012 11:06 167/XXII/2012 Uchwała NR 167/XXII/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościz dnia 30 października 2012 r
07.11.2012 11:05 166/XXII/2012 UchwałaNR 166/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.11.2012 11:00 165/XXII/2012 UchwałaNR 165/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.11.2012 10:58 164/XXII/2012 UchwałaNR 164/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z
07.11.2012 10:56 163/XXII/2012 UchwałaNR 163/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec
07.11.2012 10:55 162/XXII/2012 UchwałaNR 162/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunal

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna