Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2012 11:30 181/XXIII/2012 Uchwała Nr 181/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 r.
20.11.2012 11:29 180/XXIII/2012 Uchwała Nr 180/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.
20.11.2012 11:28 179/XXIII/2012 Uchwała Nr 179/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec
07.11.2012 11:17 U C H W A Ł A Nr 178/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Simoradzu”, który zosta
07.11.2012 11:16 U C H W A Ł A Nr 177/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Ucz się całe życie” który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Wojewó
07.11.2012 11:15 U C H W A Ł A Nr 176/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Komputer przez całe życie” który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka
07.11.2012 11:15 U C H W A Ł A Nr 175/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r.w sprawie: zmiany uchwały 342/XLII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
07.11.2012 11:13 UCHWAŁA NR 174/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz
07.11.2012 11:12 UchwałaNR 173/XXII/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
07.11.2012 11:11 U C H W A Ł A Nr 172/XXII/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2013r. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ogrodzonej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna