Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 09:42 UCHWAŁA NR 191/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dębowiec
19.12.2012 09:16 UCHWAŁA NR 190/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec
19.12.2012 09:15 UCHWAŁA Nr 189/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2013 r.
19.12.2012 09:13 UCHWAŁA Nr 188/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2013-2021
19.12.2012 09:12 UCHWAŁA nr 187/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2012 r.
20.11.2012 11:36 UCHWAŁA NR 186/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu
20.11.2012 11:35 185/XXIII/2012 Uchwała NR 185/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Dębowiec
20.11.2012 11:34 184/XXIII/2012 Uchwała NR 184/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.w sprawie zmiany uchwały nr 150/XX/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołe
20.11.2012 11:32 UCHWAŁA nr 183/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej
20.11.2012 11:31 182/XXIII/2012 Uchwała Nr 182/XXIII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Debowiec w 2013 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna