Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 10:04 201/XXIV/2012 Uchwała NR 201/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagos
19.12.2012 10:02 200/XXIV/2012 UchwałaNR 200/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec
19.12.2012 10:00 199/XXIV/2012 UchwałaNR 199/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
19.12.2012 09:57 198/XXIV/2012 Uchwała NR 198/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 164/XXII/2012 Rady Gminy Debowiec z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
19.12.2012 09:56 UchwałaNR 197/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 163/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
19.12.2012 09:53 196/XXIV/2012 Uchwała NR 196/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. sprawie uchylenia uchwały nr 162/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 października 2012 r. w sprawieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli
19.12.2012 09:51 Uchwała Nr 195/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziała
19.12.2012 09:49 U C H W A Ł A NR 194/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
19.12.2012 09:46 U C H W A Ł A NR 193/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
19.12.2012 09:43 UCHWAŁA nr 192/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna