Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2011 10:15 Uchwała Nr 39/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie: zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2011r. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iskrzyczynie
03.02.2011 10:13 UCHWAŁA Nr 38/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie
03.02.2011 10:12 Uchwała Nr 37/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały 260/XXX/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowiec na lata
03.02.2011 10:10 Uchwała nr 36 / IV/ 2011z dnia 25 stycznia 2011r w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębowiec
03.02.2011 10:08 UCHWAŁA Nr 35/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec
03.02.2011 10:02 Uchwała Nr 34/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Dębowiec II” Kopalni i Warzelni Solanek
03.02.2011 10:01 Uchwała Nr 33/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Dębowiec” Zakładu Odmetanowania Kopalń „
03.02.2011 10:00 Uchwała NR 32/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat
03.02.2011 09:57 UchwałaNR 31/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
03.02.2011 09:51 UchwałaNR 30/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuż

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 następna