Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2011 13:22 UCHWAŁA Nr 52/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za pobór podatków na terenie Gminy Dębowiec.
11.04.2011 13:20 UCHWAŁA NR 51/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: funduszu sołeckiego
11.04.2011 13:13 Uchwała Nr 50/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Simoradzu
11.04.2011 13:12 UCHWAŁA nr 46/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
11.04.2011 13:09 UCHWAŁA Nr 45/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2011-2014
07.03.2011 10:34 UCHWAŁA Nr 44/ V /2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Gminy Dębowiec
07.03.2011 10:33 UCHWAŁA NR 43/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
07.03.2011 10:31 UCHWAŁA nr 42/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 27/IV/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
03.02.2011 10:18 Uchwała Nr 41/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie: zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2011r. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Simoradzu
03.02.2011 10:16 UCHWAŁA Nr 40/IV/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Simoradzu

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 następna