Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2011 08:39 UCHWAŁA nr 62/VII/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia jako darowizny przyłączy wodociągowych
30.05.2011 08:37 Uchwała Nr 61/VII/2011 z dnia 10 maja 2011r w sprawie : zmiany uchwały Nr 11/III/2010 Rady Gminy Dębowiec dnia 28 grudnia 2010r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
30.05.2011 08:36 UCHWAŁA nr 60/VII/2011 z dnia 10 maja 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej
30.05.2011 08:34 UCHWAŁA Nr 59/VII/2011 z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dębowiec
30.05.2011 08:33 Uchwała nr 58/VII/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania utrzymania czystości na chodnikach oraz utrzymania zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych, prz
30.05.2011 08:32 UCHWAŁA Nr 57/VII/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za pobór podatków na terenie Gminy Dębowiec.
30.05.2011 08:30 UCHWAŁA nr 56/VII/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
11.04.2011 13:35 Uchwała Nr 55/VI/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11.04.2011 13:31 Uchwała Nr 54/VI/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Dębowiec”, który zostanie
11.04.2011 13:26 Uchwała Nr 53/VI/2011 w sprawie: zmiany uchwały 340/XLII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Iskrzyczyn na lata 2010 – 2017 opracowa

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna