Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2011 10:34 UCHWAŁA nr 72/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.W sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
08.07.2011 10:32 UCHWAŁA NR 71/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie: ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
08.07.2011 10:30 UCHWAŁA NR 70/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie: ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębowiec
08.07.2011 10:27 UCHWAŁA NR 69/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
08.07.2011 10:26 UCHWAŁA NR 68/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
08.07.2011 10:25 UCHWAŁA nr 67/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 90/1 w Ogrodzonej
08.07.2011 10:18 Uchwała Nr 66/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec
08.07.2011 10:17 Uchwała Nr 65/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2011-2016”
08.07.2011 10:15 UCHWAŁA nr 64/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
30.05.2011 08:40 UCHWAŁA nr 63/VII/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyński

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna