Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2011 08:34 Uchwała Nr 82/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Simoradz, Gmina Dębowiec
06.10.2011 08:00 Uchwała Nr 81/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Iskrzyczyn i Dębowiec, Gmina Dębowiec
06.10.2011 07:55 UCHWAŁA NR 80/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
06.10.2011 07:43 UCHWAŁA NR 79/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
06.10.2011 07:41 UCHWAŁA Nr 78/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.
06.10.2011 07:40 UCHWAŁA NR 77/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako pgr 285 w Łączce, w celu utworzenia drogi
06.10.2011 07:35 UCHWAŁA nr 76/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
08.07.2011 10:40 UCHWAŁA NR 75/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2010r.
08.07.2011 10:39 UCHWAŁA NR 74/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
08.07.2011 10:36 Uchwała Nr 73/VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Łączka w Gminie Dębowiec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna