Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2011 12:51 UCHWAŁA NR 92/XI/2011 dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby do prac w społecznej komisji mieszkaniowej
10.11.2011 12:50 Uchwała Nr 91/XI/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników.
10.11.2011 12:49 UCHWAŁA nr 90/XI/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
10.11.2011 12:47 UCHWAŁA nr 89/XI/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 83/X/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
06.10.2011 09:04 U C H W A Ł A Nr 88/X/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
06.10.2011 09:03 87/X/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczególnych warunków jego funkcjonowani
06.10.2011 08:54 Uchwała NR 86/X/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec
06.10.2011 08:52 UC HWAŁA Nr 85/X/2011 z dnia 27 września 2011 rozwiązania porozumienia z dnia 28 lutego 2006 r. z Gminą Skoczów dotyczącego dowozu niepełnosprawnego dziecka oraz przyjęcia zadania Gminy Skoczów prze
06.10.2011 08:51 U C H W A Ł A Nr 84/X/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ustalenia ceny za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Dębowcu przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy
06.10.2011 08:50 UCHWAŁA nr 83/X/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna