Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2012 09:42 UCHWAŁA NR 112/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2012 rok.
05.01.2012 09:41 UCHWAŁA NR 111/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2012 rok.
05.01.2012 09:36 Uchwała Nr 110/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Angielski jest easy” który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskie
05.01.2012 09:34 Uchwała Nr 109/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Komputer dla każdego” który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląski
05.01.2012 09:32 Uchwała Nr 108/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/ XIII/ 2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 6 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkom
05.01.2012 09:28 107/XIV/2011 Uchwała NR 107/XIV/2011dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2012 r.
05.01.2012 09:15 UCHWAŁA Nr 106/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2012-2021
05.01.2012 09:12 UCHWAŁA nr 105/XIV/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.w sprawie: zmiany Uchwały nr 99/XIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
05.01.2012 08:48 UCHWAŁA NR 104/XIII/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Debowiec w 2012 r.
05.01.2012 08:47 UCHWAŁA NR 103/XIII/2011z dnia 6 grudnia 2011rw sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

1 2 3 4 5 6 następna