Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2011 14:14 Uchwała NR 13/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie współdziałania Gminy Dębowiec z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób z terenu Gminy Dębowiec, do
05.01.2011 14:11 UC HWAŁA NR 12/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
05.01.2011 14:10 UC HWAŁA NR 11/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
05.01.2011 14:08 UCHWAŁA NR 10/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
05.01.2011 14:07 UCHWAŁA Nr 9/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
05.01.2011 14:05 UCHWAŁA Nr 8/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2011-2014
05.01.2011 14:03 UCHWAŁA NR 7/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
05.01.2011 14:02 UCHWAŁA nr 6/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
14.12.2010 09:06 UCHWAŁA Nr 5/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
14.12.2010 09:05 UCHWAŁA Nr 4/I/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Oświaty i Kultury

poprzednia 1 2 3 następna