Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2011 14:30 UCHWAŁA Nr 23/III /2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy
05.01.2011 14:29 Uchwała Nr 22/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie : ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji
05.01.2011 14:28 UCHWAŁA Nr 21/ III /2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie : ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Wójta Gminy
05.01.2011 14:26 UCHWAŁA NR 20/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2011 rok.
05.01.2011 14:25 UCHWAŁA NR 19/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2011 rok.
05.01.2011 14:23 UCHWAŁA NR 18/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Dębowiec do Rady Bibliotecznej
05.01.2011 14:22 UCHWAŁA NR 17/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Dębowiec do Gminnej Rady Kultury
05.01.2011 14:20 Uchwała 16/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 188/XXI/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od
05.01.2011 14:18 Uchwała NR 15/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 156/40 zlokalizowanej w Iskrzyczynie na rzecz użytkownika wieczystego
05.01.2011 14:16 UchwałaNR 14/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 283/XXXIII/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetarg

1 2 3 następna