Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2017 14:09 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi_Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
15.09.2017 14:01 Konsultacje społeczne
03.03.2017 14:18 Konsultacje społeczne
06.02.2017 15:31 Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.
27.01.2017 12:39 Konsultacje Programu współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
03.11.2016 14:43 Konsultacje społeczne
02.11.2016 09:35 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał rady Gminy Dębowiec w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017r.
26.10.2016 08:48 Protokół z konsultacji
21.10.2016 09:48 Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r., oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
17.10.2016 14:24 Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna