Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2018 14:39 Konsultacje dotyczące odpadów
08.10.2018 13:59 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
08.10.2018 13:56 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec.
11.09.2018 08:49 Konsultacje dotyczące odpadów
06.08.2018 13:07 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania.
12.07.2018 08:01 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
20.06.2018 14:44 Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie opiniowania ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec
05.03.2018 13:36 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
26.02.2018 13:24 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
17.10.2017 14:15 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi_program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna