Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2010 11:24 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie informacji o okregach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyzna
30.09.2010 11:18 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie informacji o okregach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedz
23.09.2010 13:28 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy o
23.09.2010 13:13 Stąd można pobrać dokumenty związane z wyborami; ważne linki.
22.09.2010 10:20 Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego
22.09.2010 10:18 Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa śląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
21.09.2010 13:18 Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębow
05.07.2010 14:42 zarządzenie nr 111 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na okres kadencji 2010-2014
05.07.2010 14:39 zarządzenie nr 113 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa śląskiego na okres kadencji 2010-2014
05.07.2010 14:36 zarządzenie nr 112 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego na okres kadencji 2010-2014

poprzednia 1 2 3