Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2010 11:20 UCHWAŁA nr 322/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: przyjęcia jako darowizny przyłączy wodociągowych
05.07.2010 11:19 UCHWAŁA nr 321/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
02.06.2010 14:01 Uchwała Nr 320/XXXIX/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
02.06.2010 14:00 Uchwała Nr 319/XXXIX/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r w sprawie: zbycia ułamkowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr 764/1 w Gumnach, zajętej pod drogę publiczną S-1.
02.06.2010 13:58 UCHWAŁA nr 318/XXXIX/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009r. oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec.
02.06.2010 13:56 UCHWAŁA nr 317XXXIX/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
02.06.2010 13:55 UCHWAŁA nr 316/XXXIX/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia zadań od Powiatu Cieszyńskiego dotyczących dróg powiatowych
02.06.2010 13:54 UCHWAŁA nr 315/XXXIX/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
02.06.2010 13:51 UCHWAŁA nr 314/XXXIX/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 311/XXXVIII/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
28.04.2010 09:22 UCHWAŁA NR 313/XXXVIII/2010 z dnia 30 marca 2010 r.w sprawie: funduszu sołeckiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna