Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2010 12:04 UCHWAŁA NR 332/XLI/2010 z dnia 15 czerwca 2010r.w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
05.07.2010 12:03 UCHWAŁA nr 331/XLI/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
05.07.2010 11:32 UCHWAŁA NR 330/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2009-2012 z perspektywą do 2020 roku
05.07.2010 11:30 UCHWAŁA NR 329/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dębowiec na lata 2009-2012, z perspektywą na lata 2013-2017
05.07.2010 11:27 UCHWAŁA NR 328/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
05.07.2010 11:26 UCHWAŁA NR 327/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony.
05.07.2010 11:25 UCHWAŁA NR 326/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
05.07.2010 11:24 UCHWAŁA NR 325/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r.w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
05.07.2010 11:22 UCHWAŁA nr 324/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r.w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu realizacji planu finansowego samorządo
05.07.2010 11:21 UCHWAŁA nr 323/XL/2010 z dnia 25 maja 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna