Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2010 09:38 Uchwała Nr 342/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Simoradz opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2017.
13.09.2010 09:36 Uchwała Nr 341/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ogrodzona opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2017.
13.09.2010 09:35 Uchwała Nr 340/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Iskrzyczyn opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2017.
13.09.2010 09:33 Uchwała Nr 339/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gumna opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2017.
13.09.2010 09:31 UCHWAŁANR 338/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXII/05 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
13.09.2010 09:30 Uchwała Nr 337/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr 422/1 w Łączce,
13.09.2010 09:27 UCHWAŁA NR 336/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dębowiec
13.09.2010 09:24 UCHWAŁA nr 335/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
13.09.2010 09:22 UCHWAŁA nr 334/XLII/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
05.07.2010 12:05 Uchwała nr 333/XLI/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania utrzymania zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Dębowi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna