Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2010 11:58 UCHWAŁA nr 362/XLIV/2010 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 349/XLIII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
28.10.2010 11:43 Uchwała Nr 361/XLIII/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
28.10.2010 11:42 Uchwała Nr 360/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały 260/XXX/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowiec opr
28.10.2010 11:38 UCHWAŁA nr 359/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację wspólnego projektu pn. „Stworzenie kompleksowego systemu informacji
28.10.2010 11:35 UchwałaNR 358/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Dębowiec”.
28.10.2010 11:33 UCHWAŁA NR 357/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Gumnach, z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej
28.10.2010 11:29 Uchwała Nr 356/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 319/XXXIX/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
28.10.2010 11:28 UCHWAŁA Nr 355/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.
28.10.2010 11:25 UCHWAŁA NR 354/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
28.10.2010 11:23 UCHWAŁA NR 353/XLIII/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Dębowcu przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Dęb

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna