Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2010 12:24 UCHWAŁA Nr 372/XLV/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Dębowiec”.
25.11.2010 12:21 UCHWAŁA Nr 371/XLV/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie od
25.11.2010 12:20 Uchwała Nr 370/XLV/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
25.11.2010 12:18 UCHWAŁA NR 369/XLV/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2008 - 2013.
25.11.2010 12:16 UCHWAŁA NR 368/XLV/2010 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębowiec
25.11.2010 12:14 UCHWAŁA Nr 367/XLV/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
25.11.2010 12:10 UCHWAŁA nr 366/XLV/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
28.10.2010 12:02 UCHWAŁA Nr 365/XLIV/10 z dnia 19 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Dębowcu przez przedsiębiorców posiadających z
28.10.2010 12:01 UCHWAŁA NR 364/XLIV/2010 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy samorządu Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt
28.10.2010 11:59 UCHWAŁA nr 363/XLIV/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.

1 2 3 4 5 6 następna