Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2018 11:19 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
23.03.2018 08:42 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 122/18 obręb geodezyjny Ogrodzona
16.03.2018 08:52 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 268/22 obręb geodezyjny Kostkowice
15.03.2018 11:15 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z pgr.: 693/5, 694/9, 728/4, 729/1 obręb geodezyjny Ogrodzona
13.03.2018 08:02 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 269/1 obręb geodezyjny Kostkowice
26.01.2018 09:57 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
29.08.2017 12:20 Informacja o rozstrzygnięciu Ppzetargu na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Domu Wiejskiego przy ul. Wiejskiej 11/1 w Iskrzyczynie
14.08.2017 14:38 Przetarg na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Domu Wiejskiego przy ul. Wiejskiej 11/1 w Iskrzyczynie
21.07.2017 11:01 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
21.10.2016 11:17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna