Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2019 08:09 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
06.05.2019 11:45 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem części działki 3/19 obręb Simoradz z pawilonem sportowym przy ul. Sportowej 3 w Simoradzu, z infrastrukturą sportową i towarzyszącą
29.03.2019 10:42 Wykaz nieruchomości
15.02.2019 10:44 Ogłaszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
30.11.2018 10:59 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 268/22 obręb geodezyjny Kostkowice.
22.11.2018 10:20 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z pgr.: 693/5, 694/9, 728/4, 729/1 obręb geodezyjny Ogrodzona
20.09.2018 10:21 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - budynek magazynowy przy ul. Sportowej 3 w Simoradzu
07.09.2018 10:26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1361/4 obręb geodezyjny Dębowiec.
07.09.2018 10:23 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz.
07.09.2018 09:12 Wykaz nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna