Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2013 13:57 WO.031.7.2013 Porozumienie nr WO.031.7.2013 Wójta Gminy Dębowiec; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz
30.08.2010 13:01 Porozumienie w sprawie w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec
30.08.2010 12:53 Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
07.01.2010 13:49 zawarte w dniu 4 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn organizacji lekcji religii Kościoła Zielonoświatkowego - zbór "Elim" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Debowiec
03.08.2009 14:13 zawarte w dniu 24 czerwca 2009 r. pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Gminą Dębowiec w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych
05.05.2009 10:03 Porozumienie pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Gminą Dębowiec w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec
05.05.2009 09:56 Porozumienie Nr SO.IX-5018-B/45/07 zawarte w dniu 4 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dębowiec w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Dębowiec opieki nad grobami wojenn
28.04.2009 09:56 Porozumienie zawarte w dniu 29 września 2008 r. pomiędzy Gminą Cieszyn a Gminą Dębowiec w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów