Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2009 09:44 Uchwała nr 261/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dę
29.06.2009 14:22 Uchwała Nr 260/XXX/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębowiec opracowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
29.06.2009 14:19 Uchwała Nr 259/XXX/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga sz
29.06.2009 14:17 Uchwała nr 258/XXX/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego zadania utrzymania zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Dębowiec
29.06.2009 13:48 Uchwała nr 257/XXX/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Policji
29.06.2009 13:46 Uchwała nr 256/XXX/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
29.06.2009 13:33 UCHWAŁA nr 255/XXX/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
01.06.2009 13:16 UCHWAŁA nr 254/XXIX/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
01.06.2009 13:15 UCHWAŁA Nr 253/XXIX/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu
01.06.2009 13:14 UCHWAŁA Nr 252/XXIX/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna