Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2009 12:17 UCHWAŁA nr 271/XXXII/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 224/XXV/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i
08.10.2009 12:15 UCHWAŁA nr 270/XXXII/09 z dnia 29 września 2009 r.w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
08.09.2009 10:00 UCHWAŁA nr 269/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 213/XXIII/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunk
08.09.2009 09:59 UCHWAŁA nr 268/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej w Simoradzu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne
08.09.2009 09:57 UCHWAŁA Nr 267/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.
08.09.2009 09:54 Uchwała Nr 266/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
08.09.2009 09:53 Uchwała Nr 265/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
08.09.2009 09:52 U C H W A Ł A Nr 264/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Skoczów dotyczącego zorganizowania nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym.
08.09.2009 09:51 UCHWAŁA Nr 263/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn dotyczącego zorganizowania nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym.
08.09.2009 09:47 UCHWAŁA nr 262/XXXI/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna