Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2009 10:00 UCHWAŁA nr 281/XXXIII/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości
09.11.2009 09:59 UCHWAŁA nr 280/XXXIII/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec
09.11.2009 09:57 UCHWAŁA nr 279/XXXIII/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
09.11.2009 09:54 Uchwała nr 278/XXXIII/09 z dnia 27 października 2009 r. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
08.10.2009 12:42 UCHWAŁA nr 277/XXXII/09 z dnia 29 września 2009 r.w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka z udziałem Gminy Dębowiec jako członka zwyczajnego oraz udzielenia umocowania przedstawic
08.10.2009 12:40 UCHWAŁA Nr 276/XXXII/09 z dnia 29 września 2009r.w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
08.10.2009 12:37 UCHWAŁA NR 275/XXXII/09 z dnia 29 września 2009 r.w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy samorządu Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
08.10.2009 12:28 UCHWAŁA nr 274/XXXII/09 z dnia 29 września 2009 r.w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Simoradzu
08.10.2009 12:26 Uchwała Nr 273/XXXII/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
08.10.2009 12:24 Uchwała Nr 272/XXXII/09 z dnia 29 września 2009 r.w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna