Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2009 10:04 UCHWAŁA NR 291/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
01.12.2009 10:02 Uchwała NR 290/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości
01.12.2009 09:59 UCHWAŁA NR 289/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
01.12.2009 09:58 UCHWAŁA nr 288/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
01.12.2009 09:57 UCHWAŁA Nr 287/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec.
01.12.2009 09:56 UCHWAŁA nr 286/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia zwolnień z podatku od środków transportowych
01.12.2009 09:55 UCHWAŁA Nr 285/XXXIV/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
01.12.2009 09:42 UCHWAŁA nr 284/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
09.11.2009 10:02 UCHWAŁA nr 283/XXXIII/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 156/40 zlokalizowanej w Iskrzyczynie na rzecz użytkownika wieczystego
09.11.2009 10:01 UCHWAŁA Nr 282/XXXIII/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna