Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2010 10:20 UCHWAŁA NR 301/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Simoradzu
01.02.2010 10:17 UCHWAŁA NR 300/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2010 rok.
01.02.2010 10:13 UCHWAŁA NR 299/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2010 rok.
01.02.2010 10:04 UCHWAŁA Nr 298/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2010 r.
01.02.2010 10:02 UCHWAŁA NR 297/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dębowiec oraz jej jednostek organizacyj
01.02.2010 09:55 UCHWAŁA NR 296/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec
01.02.2010 09:46 UCHWAŁA nr 295/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
01.12.2009 10:09 UCHWAŁA NR 294/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009r.w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania z
01.12.2009 10:06 UCHWAŁA NR 293/XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Dębowiec do Rady Bibliotecznej
01.12.2009 10:05 UCHWAŁA NR 292 XXXIV/09 z dnia 24 listopada 2009r w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.

1 2 3 4 5 6 następna