Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2010 09:10 ROŚ.7624-09/2010 o AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DĘBOWIEC NA LATA 2009-2012 z perspektywą do 2020 roku
01.06.2010 09:06 o AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DĘBOWIEC NA LATA 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2017
21.05.2010 11:54 ROŚ.7635-12/9/2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec
10.05.2010 13:46 Zawiadomienie o możliwości zaznajomienia się z zebranymi materiałami w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na
12.03.2010 10:35 ROŚ.7624-1/08/2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Tarnawa w Iskrzyczynie”
05.03.2010 13:33 Informacja o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punk
12.02.2010 12:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dębowiec”
06.01.2010 12:30 ROŚ.7624-1/01/2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Tarnawa w Iskrzyczynie”
07.12.2009 08:47 ROŚ.7624-14/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Uboju w Dębowcu.
20.11.2009 09:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań (...)

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 następna