Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2014 14:07 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
09.05.2014 11:57 Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
16.04.2014 13:37 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
14.04.2014 12:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
27.02.2014 16:21 Informacja o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.02.2014 14:54 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : adaptacja istniejącej hali na punkt zbiórki i przetwarzania odpadów ...
25.01.2013 09:06 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Przebudowa drogi gminnej Nr 686 007S- ul. Herstówki w Dębowcu"
14.01.2013 09:40 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej Nr 686 007S - ul. Herstówki w Dębowcu"
27.12.2012 11:04 Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 w m. Ogrodzona
05.12.2012 12:02 obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia "Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 w m. Ogrodzona

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna