Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2014 14:54 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : adaptacja istniejącej hali na punkt zbiórki i przetwarzania odpadów ...
25.01.2013 09:06 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Przebudowa drogi gminnej Nr 686 007S- ul. Herstówki w Dębowcu"
14.01.2013 09:40 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej Nr 686 007S - ul. Herstówki w Dębowcu"
27.12.2012 11:04 Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 w m. Ogrodzona
05.12.2012 12:02 obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia "Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 w m. Ogrodzona
20.11.2012 11:54 obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 686 007S - ul. Herstówki w Dębowcu.
17.07.2012 13:47 obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 wm. Ogrodzona, gm.Dębowiec,pow. cieszyński
17.07.2012 13:44 obwieszczenie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowikowej dla: Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 wm. Ogrodzona, gm.Dębowiec,pow. cieszyński
17.07.2012 13:42 obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji środowikowej dla: Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 wm. Ogrodzona, gm.Dębowiec,pow. cieszyński
09.07.2012 14:09 obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Eksploatacja solanek leczniczych w projektowanym obszarze koncesyjnym Dębowiec....

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna