Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2012 13:34 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowiska dla przedsięwzięcia "Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+ 705 w m. Ogrodzona, gm. Dębowiec"
17.04.2012 12:25 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :Eksploatacja solanek leczniczych w projektowanym obszarze koncesyjnym "Dębowiec"
20.03.2012 08:46 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705-20+705 w m. Ogrodzona
26.08.2011 11:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie stacji demontażu pojazdów
22.10.2010 09:43 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
04.08.2010 13:09 Informacja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"
09.07.2010 10:49 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"
29.06.2010 15:21 Postępowanie z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja obiektów i montaż 3 kompletnych linii do produkcji jaj. Adaptacja na sortowni
01.06.2010 09:10 ROŚ.7624-09/2010 o AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DĘBOWIEC NA LATA 2009-2012 z perspektywą do 2020 roku
01.06.2010 09:06 o AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DĘBOWIEC NA LATA 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna