Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2016 13:01 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowosci Dukovany"
24.08.2016 13:25 zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania części bazy magazynowo-transportowej na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na parcelach nr 181/3 i 178/7 w Dębowcu
27.07.2016 11:55 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z zakończoną procedurą transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
13.05.2016 09:23 obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :Zmiana sposobu użytkowania części bazy magazynowo-transportowej na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na parcelach nr 181/3 i 178/7 w Dębowcu.
07.04.2016 12:45 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbiórka istniejącej sali sportowej oraz budowa nowej sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku szkoły w Dębowcu"
16.03.2016 14:51 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
16.03.2016 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej Sali sportowej oraz budowa nowej Sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku szkoły w Dębowcu”.
02.02.2016 15:30 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWIEC o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącej sali sportowej oraz budowa nowej sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku szkoły w Dębowcu”
17.12.2015 12:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec
20.11.2015 13:38 Zarząd Województwa śląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu"Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna