Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2016 14:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej Sali sportowej oraz budowa nowej Sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku szkoły w Dębowcu”.
02.02.2016 15:30 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWIEC o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącej sali sportowej oraz budowa nowej sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku szkoły w Dębowcu”
17.12.2015 12:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec
20.11.2015 13:38 Zarząd Województwa śląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu"Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"
28.09.2015 14:20 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 roku
28.08.2015 12:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec
07.08.2015 08:25 Informacja Wójta Gminy Dębowiec w sprawie opracowania pod nazwą Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
12.08.2014 15:10 Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
22.07.2014 11:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wyłożeniu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021"
11.07.2014 13:10 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna