Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2017 15:06 obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gumnach gm. Dębowiec połozonego w Gumnach, Ogrodzonej Gmina Dębowiec i w Zamarskach Gmina Hażlach
29.12.2016 13:56 OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O STWIERDZENIU BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GUMNACH GM.DĘBOWIEC POŁOŻONEGO W GUMNACH, OGRODZONEJ GMINA DĘBOWIEC I W ZAMARSKACH GMINA HAŻLACH
02.12.2016 13:39 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gumnach gm. Dębowiec położonego w Gumnach, Ogrodzonej Gmina Dębowiec i w Zamarskach Gmina Hażlach"
23.09.2016 08:02 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania części bazy magazynowo-transportowej na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębowcu (dz. nr 181/3 i 178/7)
31.08.2016 13:01 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowosci Dukovany"
24.08.2016 13:25 zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania części bazy magazynowo-transportowej na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na parcelach nr 181/3 i 178/7 w Dębowcu
27.07.2016 11:55 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z zakończoną procedurą transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
13.05.2016 09:23 obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :Zmiana sposobu użytkowania części bazy magazynowo-transportowej na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na parcelach nr 181/3 i 178/7 w Dębowcu.
07.04.2016 12:45 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbiórka istniejącej sali sportowej oraz budowa nowej sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku szkoły w Dębowcu"
16.03.2016 14:51 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna