Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2017 14:41 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanej realizacji przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
27.11.2017 12:53 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa w miejscowości Ogrodzona, na działkach nr 773/7, 769, 771, 772, 779/2, 781, 782"
10.11.2017 11:07 Zmiana obwieszczenia o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia : "Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa w miejscowości Ogrodzona, na działkach nr 773/7, 769, 771, 772, 779/2, 781, 782"
08.11.2017 14:50 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia : "Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa w miejscowości Ogrodzona, na działkach nr 773/7, 769, 771, 772, 779/2, 781, 782"
18.10.2017 12:29 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa w miejscowości Ogrodzona, na działkach nr 773/7, 769, 771, 772, 779/2, 781, 782", a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
30.01.2017 08:45 INFORMACJA REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOIWSKA W KATOWICACH DOT. NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW
12.01.2017 15:06 obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gumnach gm. Dębowiec połozonego w Gumnach, Ogrodzonej Gmina Dębowiec i w Zamarskach Gmina Hażlach
29.12.2016 13:56 OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O STWIERDZENIU BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GUMNACH GM.DĘBOWIEC POŁOŻONEGO W GUMNACH, OGRODZONEJ GMINA DĘBOWIEC I W ZAMARSKACH GMINA HAŻLACH
02.12.2016 13:39 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gumnach gm. Dębowiec położonego w Gumnach, Ogrodzonej Gmina Dębowiec i w Zamarskach Gmina Hażlach"
23.09.2016 08:02 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania części bazy magazynowo-transportowej na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębowcu (dz. nr 181/3 i 178/7)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna