Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2021 13:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bydynku handlowo-magazynowego z kompletną infrastrukturą obejmującą parkingi, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, sieci i instalacje wewnętrzne dla firmy CANEA.PL, w miejscowości Ogrodzona, Gmina Dębowiec przy ul. Wiedeńskiej 5, na terenie działek o nr. ew. 885/8 i 855/22"
12.02.2021 13:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bydynku handlowo-magazynowego z kompletną infrastrukturą obejmującą parkingi, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, sieci i instalacje wewnętrzne dla firmy CANEA.PL, w miejscowości Ogrodzona, Gmina Dębowiec przy ul. Wiedeńskiej 5, na terenie działek o nr. ew. 885/8 i 855/22"
04.11.2020 08:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bydynku handlowo-magazynowego z kompletną infrastrukturą obejmującą parkingi, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, sieci i instalacje wewnętrzne dla firmy CANEA.PL, w miejscowości Ogrodzona, Gmina Dębowiec przy ul. Wiedeńskiej 5, na terenie działek o nr. ew. 885/8 i 855/22"
14.10.2020 13:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża metodą otworów wiertniczych w ilości mniejszej niż 500 000 m3 na dobę.
21.09.2020 14:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża metodą otworów wiertniczych w ilości mniejszej niż 500 000 m3 na dobę.
02.09.2020 13:12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz wygaszenie decyzji na wniosek Pana Krzysztofa Ważka "Autokompleks"
14.08.2020 12:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża metodą otworów wiertniczych w ilości mniejszej niż 500 000 m3 na dobę.
01.06.2020 13:45 Zawiadomienie o wszczęściu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodno-prawnego dla New Energy Cieszyn Sp. z o.o. w restrukturyzacji
27.05.2020 13:12 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWIEC O WYDANIU DECYZJI STWIERDZAJĄCEJ BRAK KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PREZEDSIĘWZIĘCIA "Modernizacja zakładu NEW ENERGY przez budowę zbiornika p-poż, ścian oddzielenia p-poż oraz zbiornika na odcieki na terenie działki nr 512/20 w Ogrodzonej".
26.05.2020 12:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu postanowienia o sprostowaniu treści decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna