Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2009 08:10 ROŚ.7624-06/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby” na środowisko.
28.05.2009 12:27 ROŚ.7624-03/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żniwnej i Rajskiej w Gminie Dębowiec”
22.05.2009 12:21 ROŚ.7624-06/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby”
19.05.2009 14:43 ROŚ.7624-03/09 Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Żniwnej i Rajskiej w Gminie Dębowiec”
28.04.2009 08:21 ROŚ.7624-03/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żniwnej i Rajskiej w Gminie Dębowiec”.
21.04.2009 08:42 ROŚ.7624-02/09 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gumnach” na środowisko.
21.04.2009 08:38 ROŚ.7624-01/09 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dębowcu” na środowisko.
27.01.2009 10:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Kanalizacja w Gumnach
27.01.2009 10:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Kanalizacja w Dębowcu

poprzednia 6 7 8 9 10 11