Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2009 13:53 Obwieszczenie. Wójta Gminy Dębowiec zawiadamia o wdrożeniu do publicznego wglądu w/w projektów wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
05.10.2009 11:53 ROŚ 7624-12/09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2619 S”
04.09.2009 09:35 ROŚ.7624-12/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2619 S"
27.08.2009 08:37 ROŚ.7624/11-09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa hali warsztatowo-magazynowej"
22.06.2009 15:00 ROŚ.7624-06/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej ul. Simoradz - Ochaby”
12.06.2009 08:10 ROŚ.7624-06/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby” na środowisko.
28.05.2009 12:27 ROŚ.7624-03/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żniwnej i Rajskiej w Gminie Dębowiec”
22.05.2009 12:21 ROŚ.7624-06/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby”
19.05.2009 14:43 ROŚ.7624-03/09 Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Żniwnej i Rajskiej w Gminie Dębowiec”
28.04.2009 08:21 ROŚ.7624-03/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żniwnej i Rajskiej w Gminie Dębowiec”.

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 następna