Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2010 13:33 Informacja o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punk
12.02.2010 12:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dębowiec”
06.01.2010 12:30 ROŚ.7624-1/01/2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Tarnawa w Iskrzyczynie”
07.12.2009 08:47 ROŚ.7624-14/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Uboju w Dębowcu.
20.11.2009 09:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań (...)
19.10.2009 13:53 Obwieszczenie. Wójta Gminy Dębowiec zawiadamia o wdrożeniu do publicznego wglądu w/w projektów wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
05.10.2009 11:53 ROŚ 7624-12/09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2619 S”
04.09.2009 09:35 ROŚ.7624-12/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2619 S"
27.08.2009 08:37 ROŚ.7624/11-09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa hali warsztatowo-magazynowej"
22.06.2009 15:00 ROŚ.7624-06/09 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej ul. Simoradz - Ochaby”

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 następna