Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 14:40 Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego
20.04.2021 12:47 ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH o zmianie terminu załatwienia sprawy
12.04.2021 14:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie profilu działalności o zbieranie odpadów dla firmy Szpin Sławomir Firma Handlowa BOLTOS przy ul. Spółdzielczej 3 w Gminie Dębowiec"
09.04.2021 14:30 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzwięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Dębowiec Śląski"
02.04.2021 09:16 Zawiadomienie o wszczęściu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.03.2021 13:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bydynku handlowo-magazynowego z kompletną infrastrukturą obejmującą parkingi, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, sieci i instalacje wewnętrzne dla firmy CANEA.PL, w miejscowości Ogrodzona, Gmina Dębowiec przy ul. Wiedeńskiej 5, na terenie działek o nr. ew. 885/8 i 855/22"
12.02.2021 13:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bydynku handlowo-magazynowego z kompletną infrastrukturą obejmującą parkingi, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, sieci i instalacje wewnętrzne dla firmy CANEA.PL, w miejscowości Ogrodzona, Gmina Dębowiec przy ul. Wiedeńskiej 5, na terenie działek o nr. ew. 885/8 i 855/22"
04.11.2020 08:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bydynku handlowo-magazynowego z kompletną infrastrukturą obejmującą parkingi, drogi dojazdowe oraz place manewrowe, sieci i instalacje wewnętrzne dla firmy CANEA.PL, w miejscowości Ogrodzona, Gmina Dębowiec przy ul. Wiedeńskiej 5, na terenie działek o nr. ew. 885/8 i 855/22"
14.10.2020 13:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża metodą otworów wiertniczych w ilości mniejszej niż 500 000 m3 na dobę.
21.09.2020 14:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża metodą otworów wiertniczych w ilości mniejszej niż 500 000 m3 na dobę.

1 2 3 4 5 6 następna