Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2020 13:26 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec projekcie uchwały budżetowej Gminy Dębowiec na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
10.09.2020 08:35 Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Dębowiec informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku
15.04.2020 12:38 Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
23.01.2020 11:26 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dębowiec na 2020 rok
23.01.2020 11:24 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębowiec wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
11.12.2019 11:12 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020 - 2026
11.12.2019 11:12 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dębowiec na 2020 rok.
11.12.2019 11:11 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec projekcie uchwały budżetowej Gminy Dębowiec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
04.09.2019 10:39 Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Dębowiec informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
11.04.2019 12:42 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta wykonaniu budżetu za 2018 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna