Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2008 10:33 Uchwała Nr 143/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 100/XI/07z dnia 27 listopada 2007r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiąz
30.04.2008 10:31 Uchwała nr 142/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku
30.04.2008 10:28 UCHWAŁA nr 141/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
30.04.2008 10:26 UCHWAŁA nr 140/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i
30.04.2008 10:23 UCHWAŁA nr 139/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
30.04.2008 10:21 UCHWAŁA nr 138/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007r. oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec.
30.04.2008 08:13 UCHWAŁA NR 137/XV/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2008 rok.
30.04.2008 07:36 UCHWAŁA NR 136/XV/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2008 rok.
30.04.2008 07:34 UCHWAŁA nr 135/XV/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Dębowiec
30.04.2008 07:33 Uchwała nr 134/XV/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej DK1 na odcinku Gumna – Międzyświeć ( 5 km 302m)

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna