Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2008 10:31 Uchwała nr 153/XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Dębowiec zwolnienia od opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
02.06.2008 09:57 Uchwała nr 152/XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Policji na zakup samochodu.
02.06.2008 09:56 UCHWAŁA nr 151/XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wyd
02.06.2008 09:54 UCHWAŁA nr 150/XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r.w sprawie: zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
02.06.2008 09:53 UCHWAŁA nr 149 /XVII/08 z dnia 27 maja 2008 r. zmiany Uchwały nr 139/XVI/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.
30.04.2008 10:46 UCHWAŁA nr 148/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: przejęcia na własność gminy pojazdu – koparki O&K 114 RH-4
30.04.2008 10:42 UCHWAŁA Nr 147/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
30.04.2008 10:41 UCHWAŁA Nr 146 /XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie: ustalenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za pobór podatków na terenie Gminy Dębowiec.
30.04.2008 10:39 UCHWAŁA Nr 145/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Dębowiec”.
30.04.2008 10:38 Uchwała Nr 144/XVI/08 Z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie: przystąpienia do projektu systemowego Pt. „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, P

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna